У дома > Новини > Новини от индустрията

Характеристики на стекера

2022-02-16

Стакерсе отнася до специален кран, който използва вилици или струни като устройство за бране за хващане, транспортиране и подреждане в складове, работилници и т.н. или за вземане и поставяне на единични стоки от високи рафтове. Това е устройство за съхранение.
Встакерима следните характеристики:
1. Висока работна ефективност
Стакерът е специално оборудване за триизмерния склад. Той има висока скорост на обработка и скорост на достъп до товара и може да завърши влизането и излизането от склада за кратко време. Максималната скорост на движение настакерможе да достигне 500 м/мин.
2. Подобряване на използването на склада
Самият стикер е малък по размер, може да работи в лентата с малка ширина и е подходящ за стелажни операции на високо ниво, което може да подобри степента на използване на склада.
3. висока степен на автоматизация
Встакерможе да се управлява дистанционно, а процесът на работа не изисква ръчна намеса, с висока степен на автоматизация и лесно управление.
4. добра стабилност

Стакерът има висока надеждност и добра стабилност при работа.